Nationale Bijentelling 2024

Nationale Bijentelling 2024: doe je mee?

Het beschermen van onze natuur, gewoon vanuit je eigen tuin of balkon. Dit is precies wat de Nationale Bijentelling je biedt. Elk jaar tellen mensen door heel Nederland met pen en papier bijen. Het is niet alleen een leuke activiteit maar ook een essentiële. Bijen spelen een sleutelrol in ons ecosysteem door de bestuiving van planten, wat essentieel is voor de productie van veel voedselgewassen.

Door deel te nemen aan de Nationale Bijentelling draag je bij aan belangrijk onderzoek naar bijenpopulaties. Dit helpt wetenschappers beter te begrijpen hoe het met onze bijen gaat en welke maatregelen we kunnen nemen om hen te beschermen. Het is een perfecte kans om dichter bij de natuur te komen en tegelijkertijd een bijdrage te leveren aan het behoud ervan.

Nationale bijentelling 2024

Deelname aan de Nationale Bijentelling in 2024 biedt een unieke kans om bij te dragen aan belangrijk onderzoek naar bijenpopulaties in Nederland. Met bijna 360 verschillende soorten bijen, waarvan meer dan de helft bedreigd is, vormt jouw hulp een cruciale schakel in het beschermen van deze essentiële bestuivers.

Waarom Deelnemen?

Door mee te doen met de telling, draag je direct bij aan het vergroten van onze kennis over bijen. Deze informatie is onmisbaar voor het ontwikkelen van strategieën om hun leefomgeving te verbeteren en hun voortbestaan te verzekeren. Koos Biesmeijer, een gerenommeerde bijenexpert van Naturalis, benadrukt hoe 80% van onze eetbare gewassen en bijna 90% afhankelijk zijn van bestuiving door bijen en andere insecten. Jouw inzet tijdens de nationale telling helpt dus niet alleen de bij maar heeft ook een positief effect op onze voedselvoorziening en biodiversiteit.

Hoe Kun Je Meedoen?

Meedoen is eenvoudig en vereist geen voorafgaande kennis over bijen. Gedurende een periode van tien dagen in april kun je door slechts een half uur je lokale bijenpopulatie observeren en tellen, waarna je jouw bevindingen online kunt delen met organisaties als IVN Natuureducatie, LandschappenNL, EIS Kenniscentrum Insecten en Waarneming.nl. Deze organisaties werken samen met Naturalis om zoveel mogelijk data te verzamelen.

Het Belang Van Jouw Bijdrage

Elke telling speelt een rol in het grotere geheel van natuurbehoud en -onderzoek. Door jouw observaties krijgen experts beter inzicht in welke soorten het meest bedreigd zijn en hoe we ze kunnen helpen floreren. Dit landelijke evenement versterkt niet alleen de band tussen mens en natuur maar moedigt ook gemeenschappen aan om samen te werken ten behoeve van onze planeet.

Wat Is de Nationale Bijentelling?

De Nationale Bijentelling is ontworpen om belangrijke gegevens over bijenpopulaties in Nederland te verzamelen. Het primaire doel ervan is om inzicht te krijgen in hoe het met de bijen gaat en welke soorten meer hulp nodig hebben.

Hoe en Wanneer Het Plaatsvindt

De Nationale Bijentelling vindt elk jaar plaats gedurende een periode van tien dagen in april, wanneer veel bijensoorten actief zijn. Iedereen kan meedoen, ongeacht leeftijd of kennisniveau over bijen. Deelnemers worden aangemoedigd om gedurende een half uur hun tuin, balkon of een lokale groene plek te observeren en daarbij verschillende soorten bijen te tellen die ze tegenkomen. Organisaties zoals IVN Natuureducatie en Naturalis bieden online handleidingen en identificatiekaarten aan om deelnemers te helpen verschillende soorten gemakkelijk te herkennen. Alle observaties worden vervolgens ingevoerd op een speciale website.

Deelname aan de Nationale Bijentelling 2024

Deelnemen aan de Nationale Bijentelling is gemakkelijk en iedereen kan bijdragen. Zorg ervoor dat je tussen 15 en 24 april een halfuur uittrekt om bijen in je tuin, op je balkon of in een parkje te tellen. Kies hiervoor een droog moment uit, liefst wanneer het zonnig is. Tijdens het tellen onderscheid je tussen verschillende categorieën: bijen, hommels (ook bijen), zweefvliegen (lijken op bijen) en wespen. Maak rustige rondes door het gebied en noteer elke soort en het aantal dat je waarneemt. Onzeker over een soort? Gebruik dan de categorie ‘onbekend’ voor die specifieke waarneming.

Nadat je klaar bent met tellen, vul je jouw resultaten in op het online telformulier beschikbaar op de website van de Nationale Bijentelling. Heb je al een account op Waarneming.nl? Dan kun je direct inloggen om jouw gegevens in te voeren. Zo niet, dan is registratie nodig om later jouw resultaten terug te kunnen zien. Dit proces versterkt jouw rol als burgerwetenschapper aanzienlijk.

Materiaal Nodig voor de Telling

Om succesvol mee te doen aan de telling heb je slechts enkele dingen nodig: toegang tot internet voor het invullen van het telformulier en eventueel een smartphone of tablet voor directe invoer tijdens het tellen zelf. Het digitale telformulier speelt hierbij een centrale rol; hierop registreer je per soort hoeveel individuen je hebt geteld. Komt er twijfel kijken bij wat precies waargenomen wordt? Gebruik dan binnen het formulier de optie ‘onbekend’ om toch waardevolle data aan te leveren zonder exacte specificatie van de soort.

Aanvullend materiaal zoals notitieboekje en pen kan handig zijn voor persoonlijke aantekeningen tijdens het observeren, maar dit blijft optioneel afhankelijk van jouw eigen voorkeur qua werkwijze. Belangrijkste is dat elke observatie nauwkeurig geregistreerd wordt om zo gedetailleerd mogelijke informatie over Nederlandse bijenpopulaties te verzamelen via deze jaarlijkse nationale activiteit.

Resultaten Nationale Bijentelling 2024

Tot nu toe staat de Gehoornde Metselbij bovenaan met 401 waarnemingen. De Honingbij volgt met 180 waarnemingen. Opvallend is ook het aantal keer dat de Aardhommel of Veldhommel werd gespot, namelijk 100 keer.

Andere noemenswaardige soorten zoals het Vosje en de Rosse Metselbij laten zien dat diversiteit binnen onze bijenpopulatie nog steeds heerst, met respectievelijk ongespecificeerde en 79 waarnemingen. De Tuinhommel en Akkerhommel werden respectievelijk 64 en 59 keer geteld, terwijl de Sachembij met 51 observaties ook een plek inneemt in de top tien.

De Steenhommel maakt eveneens de lijst compleet met een totaal van 46 meldingen. Dit suggereert dat bepaalde habitats geschikter zijn voor specifieke bijensoorten. Tenslotte valt op dat zelfs minder bekende soorten zoals de Bijvlieg aandacht krijgen met een totaal van 30 waarnemingen.

Deze resultaten bieden niet alleen inzicht in welke bijensoorten floreren maar ook welke mogelijk meer hulp nodig hebben om te overleven in Nederland. Elk jaar draagt de participatie bij aan een groeiende dataset die onderzoekers helpt strategieën te ontwikkelen voor het beschermen van onze vitale bestuivers.

Tips voor het Creëren van een Bijvriendelijke Tuin

Na de enthousiaste deelname aan de Nationale Bijentelling en het verzamelen van waardevolle data over bijenpopulaties in Nederland, is het belangrijk om actie te ondernemen. Een bijvriendelijke tuin creëren is een effectieve manier om bij te dragen aan het behoud van deze cruciale bestuivers. Hieronder vind je praktische tips die je helpen bij het inrichten van zo’n tuin.

Planten Die Bijen Aantrekken

Het kiezen van de juiste planten voor bijen is essentieel voor een tuin waarbijen zich thuis voelen. Verschillende soorten bieden nectar en pollen gedurende verschillende periodes, wat zorgt voor een langdurige ondersteuning van lokale bijenpopulaties.

  • Vroege bloeiers: Krokussen, sneeuwklokjes en wilgen zijn perfecte keuzes voor vroege voedselbronnen.
  • Zomerbloeiers: Lavendel, salie, tijm en boekweit bieden rijkelijk nectar tijdens de zomermaanden.
  • Late bloeiers: Plant asters, zonnehoed (Echinacea) en ijzerhard (Verbena) om bijenvoeding tot in de late herfst te garanderen.

Deze plantenselectie helpt niet alleen bijensoorten zoals de Gehoornde Metselbij en Honingbij maar ook andere bestuivers zoals vlinders.

Plaats een Bijenhotel

Een bijenhotel kopen biedt nestgelegenheid aan solitaire bijensoorten en verbetert hun overlevingskansen. Het plaatsen van zo’n hotel in jouw tuin draagt direct bij aanhet behoud van verschillende soorten die mogelijk meer hulp nodig hebben.

  • Locatie: Zorg dat het hotel gericht is op het zuidoosten voor ochtendzon en plaats hem op minimaal 1 meter hoogte.
  • Materialengebruik: Natuurlijke materialen zijn essentieel. Gebruik bamboestokken of houtblokken met geboorde gaten variërend tussen 3 mm tot 10 mm diameter.
  • Onderhoud: Controleer regelmatig op schimmel of parasieten en vervang beschadigde delen voor optimale veiligheid van de bewoners.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Scroll naar boven