Over Bijenhotels.nl

Bij Bijenhotels.nl zijn we toegewijd aan het beschermen en bevorderen van de bijenpopulatie in Nederland. Als sociaal bewogen onderneming zetten we ons in voor een duurzame en bloeiende leefomgeving voor deze essentiële bestuivers.

Onze Oorsprong

Bijenhotels.nl werd in 2018 opgericht door een groep honingimkers en natuurliefhebbers die bezorgd waren over de afnemende bijenpopulatie. We realiseerden ons dat we actie moesten ondernemen om deze cruciale bestuivers te helpen overleven en gedijen. Zo ontstond het idee om bijenvriendelijke hotels te maken waarin wilde bijen en andere bestuivers een veilig onderkomen kunnen vinden.

Onze Missie

Onze missie is drieledig: het vergroten van de bewustwording over het belang van bijen, het bevorderen van biodiversiteit en het creëren van geschikte nestgelegenheden voor solitaire bijen en andere bestuivers. Door biologisch afbreekbare bijenhotels aan te bieden, willen we tuineigenaren, scholen en bedrijven betrekken bij de bescherming van deze essentiële dieren.

Duurzame Producten

Alle bijenhotels van Bijenhotels.nl zijn handgemaakt met gebruik van natuurlijke en duurzame materialen. We werken nauw samen met lokale leveranciers en gebruiken waar mogelijk gerecyclede materialen. Onze bijenhotels zijn ontworpen om jarenlang mee te gaan en een veilig onderkomen te bieden voor komende generaties bestuivers.

Ons Engagement

Naast het verkopen van bijenhotels, zetten we ons ook in voor educatie en voorlichting. We organiseren regelmatig workshops en lezingen om meer mensen bekend te maken met de wondere wereld van bijen. Een deel van onze opbrengsten gaat naar projecten die bijdragen aan bijenvriendelijk natuurbeheer.

Help ons mee in onze missie en ontdek vandaag nog onze duurzame bijenhotels! Samen kunnen we ervoor zorgen dat bijen tot in lengte van jaren blijven floreren. Volg ons op Facebook.

Scroll naar boven